Serious Social Value 2020

Herken je je in onderstaande? Ben je voorbij de eerste 5 jaar van je onderneming? En wil je graag deelnemen aan dit actieonderzoek? Stuur een mailtje aan fiene at vanloock . nl en je ontvangt een uitnodiging!

Sociaal ondernemers in het domein zorg en welzijn, hebben, meestal na een periode van ongeveer 5 jaar, moeite om duurzame financiering te vinden voor hun initiatieven die van waarde zijn voor de maatschappij.

Wij willen dit graag onderzoeken en daardoor beter zicht krijgen op de huidige knelpunten in financiering, maar vooral op alternatieve vormen van financiering, waardering van de waarde die sociaal ondernemers creëren in de verschillende sociale domeinen en het vraagstuk hoe sociaal ondernemers van blijvende waarde kunnen zijn.

Dit doen we door een onderzoeksdialoog te organiseren op basis van Appreciative Inquiry waarin zes onderzoeksvragen verwerkt zijn waarbij ervaringen en het ideaalbeeld van de genodigden een beeld vormen van: waar we staan, wat we weten op basis van ervaring, waar we heen willen, hoe we daar denken te komen en welke stappen er dan gezet moeten worden.

Inloop 18.30 uur
Start dialoog 19.00 uur
Einde 21.30 uur

Locatie: Social Impact Factory, (voormalig stafhorstpand) Vredenburg 40 te Utrecht.

We vragen een bijdrage van 10,- voor de onkosten van deze avond, die je contant of met een tikkie, kunt voldoen op de avond zelf.

De onderzoeksvragen die de basis vormen voor deze dialoogsessie zijn:

  1.        Wat zijn de huidige financieringsvormen voor sociaal ondernemers in het sociaal domein?
  2.        Welke zijn de knelpunten die sociaal ondernemers in het sociaal domein ondervinden bij de realisatie van duurzame financiering?
  3.        Welke oplossingen bedenken zij hiervoor?
  4.        Welke alternatieve vormen van financiering zijn mogelijk? (voorbeelden uit de praktijk en in theorie)
  5.        Wat is er nodig om sociaal ondernemers klaar te maken voor duurzame vormen van financiering?
  6.        Wat is er nodig om potentiële financiers klaar te maken voor duurzaam financieren van sociaal ondernemers in het sociaal domein?

We hopen je te ontmoeten op 31 oktober!

hartelijke groet, namens

Social Powerhouse, Fiene van Loock – Kristel Logghe
Spirit of the Age, Olga Plokhooij – Femke Zwaal
so/creatie, Rutger van Weeren – Hylke van der Wal

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.