dialoog

De dialoog is een ruimte scheppende gespreksmethodiek. Waarin je vanuit jezelf inbrengt in het gesprek wat door jou, gezegd dient te worden, wat er wezenlijk toe doet. Samen met anderen onderzoek je op deze manier thema’s, onderwerpen, vraagstukken, vanuit ieders persoonlijke beleving en maak je verbinding met elkaar. Met de dialoog neem je tijd en ruimte om dit onderzoek te doen.

Deze gespreksvorm zien we steeds meer ingezet worden in zeer diverse contexten. In het bedrijfsleven, binnen organisaties, op school, in de wijk, als intervisie etc…

De dialoog kan veel brengen. Verbinding, gehoord worden, consensus, heling, visie, teamvorming, verheldering, verdieping en intervisie. De 3 methodes die ik kan inzetten zijn: waarderend onderzoeken (AI dialoog), socratisch gesprek, talking circle.

De samenleving heeft de dialoog nodig om meer en beter te luisteren naar elkaar en verbinding te kunnen maken daarin met de ander.

In 2015 volgde ik de training tot dialoogbegeleider bij Leerweg Dialoog.

Ik ben dialoogbegeleider en kan de dialoog als gespreksmethodiek inzetten waar dat past.

Denk daarbij aan:

  • dialoogtraining in het onderwijs aan zowel leraren als leerlingen.
  • teamontwikkeling dmv dialoog
  • onderzoeksvragen die in dialooggesprekken uitgediept kunnen worden
  • visie dialoog over de stip op de horizon
  • interne dialoog in organisaties