sociale innovatie

Sociale innovatie is hét antwoord op de complexe vraagstukken die in de maatschappij leven. Eenzaamheid, kwetsbaarheid, sociale samenhang, inclusie, achterstand. Het zijn begrippen van deze tijd.

Ik ben betrokken bij een aantal vernieuwende sociale initiatieven, dat is mijn grootste passie. Een sociaal (burger) initiatief bereikt meer dan de reguliere instellingen. Omdat ze er in slagen “out of the box” te werken en echte aandacht te hebben voor mensen. In de huidige maatschappij is echte aandacht een kunst en een must! Ik ben bij deze initiatieven betrokken vanuit een zakelijke insteek: dat betekent aan de voorkant van het initiatief: netwerken, samenwerking opzetten en realiseren, verbinden en een professionele aanpak neerzetten. Aan de achterkant van de organisatie betekent dat een transparante, maar vooral eenvoudige(!) werkwijze.

Zo was ik initiatiefneemster van Two Get There. Een stichting waarmee Laura Peeters en ik samen 30 maatjesprojecten hebben opgezet en daarmee meer dan  2.000 jongeren en 2.000 maatjes aan elkaar hebben gekoppeld.

Ik was betrokken bij Het Trefpunt. Als bestuurslid en ondersteuner van de initiatiefneemster Anke Vergeer. Een ontmoetingsplek in De Bilt en een kwartiermakersinitiatief, waarin de kwartiermaker contact legt met kwetsbare mensen die “vergeten” zijn. Een bijzonder project dat inmiddels een groot bereik heeft in De Bilt.

Samen met Kristel Logghe realiseerde ik het Social Powerhouse. Een inspirerend netwerk en co-creatie plek voor en door sociale ondernemers.

Ik werk voor de Family Factory. Ik help de organisatie te groeien en bouw mee aan een gezond businessmodel. Waar ik oudernetwerken initieer, faciliteer en veel schrijf en spreek over opvoeden.

Als je geïnteresseerd bent: ik kan initiatieven op weg helpen met de innovatie van hun organisatie. Ik help een initiatief te realiseren. Een passend businessmodel, gezond verdienmodel, financieel draagvlak én werkelijk maatschappelijk draagkracht en bestaansrecht van het project neemt daar een belangrijke plaats in!